Nieuws

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2019/11/GGD1.jpg
05 november 2019 Winschoten

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

Een keer per vier jaar organiseert de GGD een vragenlijst onderzoek in het voortgezet onderwijs. Tussen 11 november en 13 december, vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 plaats op onze school.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit grootschalige anonieme onderzoek eens in de 4 jaar uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen worden bevraagd op verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheid en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Met de resultaten kunnen de GGD en de gemeente lokaal beleid ontwikkelen om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen een vragenlijst in via internet. De mentor of docent begeleidt de afname van het onderzoek. De leerlingen ontvangen op school een inlogcode waarmee ze de vragenlijst op internet kunnen invullen. Direct na het invullen van de vragenlijst ontvangt iedere leerling tips en adviezen over zijn/haar gezondheid en leefstijl.

Vrijwillig en anoniem
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Niemand komt te weten welke antwoorden de individuele leerling heeft gegeven.

Rapportage

De gemiddelde resultaten van de school worden door de GGD teruggekoppeld aan de school. Daarnaast schrijft de GGD een eindrapport met resultaten per gemeente en maakt de GGD een vergelijking met het onderzoek in 2015.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Daniëlle van de Kamp ([email protected] of 06-11531667).  

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan