Ubbo Emmius Winschoten

Gezonde School

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_1_overdeschool.jpg

Op Ubbo Emmius geloven we in de mogelijkheid van leren en ontwikkelen. We verbinden in plaats van dat we verdelen. Onze kernwaarden en normen zijn mede hierop gebaseerd. We kijken naar wie je bent en naar hoe je wilt zijn, hebben de overtuiging dat we op aarde zijn om iets te dóen. We vinden het onze plicht om een verschil te maken door te handelen en actief te zijn, niet door alleen te luisteren en te praten.

Leerlingen meer meegeven dan alleen goed onderwijs.

Met de Gezonde School willen wij een bron van inspiratie zijn, zodat leerlingen, ouders en personeel kunnen excelleren op ieder vlak.

Wij zijn een VO school met jongeren in de puberleeftijd. Dit is een fase in hun leven waarin er veel verandert, zowel lichamelijk als psychisch. Denk aan het maken van nieuwe vrienden, de eerste keer verliefd worden, voor jezelf opkomen, grenzen stellen en het ontwikkelen van je eigen identiteit. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en dat ieder kind de ruimte krijgt om deze fase op zijn/haar eigen manier te doorlopen. Tevens vinden we het heel erg belangrijk dat iedereen op een goede, respectvolle en gezonde manier met elkaar omgaat. Pestgedrag op wat voor manier en/of gebied wordt bij ons dan ook niet getolereerd.

Onze school wil dienen als beschermde plek voor leerlingen, docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en alle andere bezoekers. Binnen een beschermde plek is er geen ruimte voor genotsmiddelen, waaronder alcohol en drugs. Wij zijn van mening dat er dan ook op een plek waar jongeren zich bevinden, roken, alcohol en drugs niet thuishoren. Onze schoolpleinen en schoolomgeving zijn sinds 2015 rookvrij. Er gelden verschillende regels over roken, alcohol en drugs. Deze regels worden streng gehandhaafd en zijn terug te vinden onder het kopje publicatie op onze website.

We vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk brengen. De kantine straalt ‘gezond ’uit, volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en heeft een Gouden kantine schaal. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat de betere keuze producten het meest opvallen en zichtbaar de meeste ruimte in beslag nemen. De betere keuze zie je ook terug op posters en borden. Al onze leerlingen en medewerkers hebben de hele dag vrije toegang tot een hygiënisch gekoeld watertappunt in de kantine.

Wij zijn een sportieve school die leerlingen stimuleert om meer te bewegen en hen laat zien dat dit vooral leuk en gezond is. Voor leerlingen uit alle leerjaren en niveaus is een programma omtrent bewegen en sport. Enkele voorbeelden zijn de jaarlijkse sportdagen en de kennismaking met verschillende sporten die meerdere keren per jaar worden georganiseerd. Sport en beweging worden op een laagdrempelige wijze gepresenteerd, zodat iedereen zich uitgedaagd en welkom voelt. Het gaat niet om winst of verlies binnen het spel, maar om de winst van meedoen en plezier. Tevens maken wij gebruik van diverse sportaccommodaties op fietsafstand van de school. Onze school doet mee aan het B-fit programma die probeert leerlingen er van bewust te maken dat het niet alleen goed is om te bewegen, maar vooral ook erg leuk is om deel te nemen aan diverse sportactiviteiten buiten de school. Aan het begin van het cursusjaar wordt een fit-test afgenomen en deze zal regelmatig herhaald worden. Ook zijn wij sinds 2017 partner school van FC Groningen.

We letten goed op onze leerlingen. Op deze manier kunnen we eventuele knelpunten tijdig signaleren. We werken nauw samen met de GGD en het ondersteuningsteam van de school. Waar nodig geven we individuele ondersteuning of verwijzen we door naar gespecialiseerde hulp.
De school is sinds 2018 voor de tweede keer in het bezit van alle themacertificaten van de Gezonde School en heeft hiermee het predicaat Gezonde School in het geheel behaald. De thema’s zijn: Voeding, Roken, Drugs- en Alcoholpreventie, Sport en bewegen, Welbevinden en Sociale Veiligheid en Relaties en Seksualiteit.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan