Welkom bij Ubbo Emmius Engelandlaan

Locatie Engelandlaan

Ga je vmbo (gemengde) theoretische leerweg of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (vakcollege) doen, dan volg je lessen aan de Engelandlaan. We hebben een vakcollege waar je beroepsvoorbereidend leert en je oriënteert op je loopbaan. Je krijgt naast de theorievakken ook veel praktijklessen. Na het tweede jaar stroom je door naar de Sportparklaan.