Taal en rekenen vinden we belangrijk. Deze kennis is een basis voor andere vakken.

Leerlingbegeleiding

Op de Engelandlaan hebben we een open sfeer én duidelijke regels.

Mentoraat

De mentor is voor jou het eerste aanspreekpunt en helpt je mee om zelfstandig te leren werken. De mentor zorgt ervoor dat je hulp krijgt zodra je vastloopt. De mentor is aanwezig tijdens bijzondere voorlichtingsactiviteiten en op ouderavonden.

Leerlingopvang

Als je niet aan de les kunt deelnemen (bijvoorbeeld omdat je de orde verstoort of omdat je je niet lekker voelt), kun je terecht bij de opvanggroep.  Als je ziek bent, wordt er contact opgenomen met je ouders/verzorgers om afspraken te maken over het vervoer naar huis. Als je uit de les wordt verwijderd, vul je een formulier in. Dat wordt besproken met de vakdocent en de leerlingencoördinator, waar je je aan het einde van de dag moet melden. De leerlingencoördinator maakt afspraken over de sancties.  

Leer- en leesproblemen

We testen leerlingen al in de brugklas op taal- en rekenvaardigheden met behulp van Cito VO-toets. Zo signaleren we snel leer- en leesproblemen en kunnen we extra steun bieden als dat nodig is. Deze steun bestaat bijvoorbeeld uit het geven van extra lessen, rekenen, Nederlands of sociale vaardigheden.

Sociaal-emotionele begeleiding

Vakdocenten en de mentor kunnen leerlingen in eerste instantie helpen als er sociaal-emotionele vragen zijn. Als op dat gebied extra ondersteuning nodig is, kunnen we ook onze vertrouwenspersoon, zorgcoördinator, schoolpsycholoog of orthopedagoog inzetten.