Samen kom je tot nóg betere oplossingen.

Keuzebegeleiding

Plaatsing

De basisschool geeft op basis van de plaatsingswijzer een advies voor jouw plaatsing. Dat advies is voor ons leidend. De afgelopen jaren hebben we gezien dat onze plaatsing erg goed is. Er zijn maar heel weinig leerlingen die tóch onderwijs gaan volgen op een hoger of lager niveau.

Talentenmap

In klas 1 t/m 4 vmbo wordt gewerkt met de Talentenmap. Per jaarlaag worden activiteiten georganiseerd, waarbij we als doel hebben dat je echt ontdekt waar je goed in bent.