Aanmelden voor Ubbo Emmius?

Wil jij je graag aanmelden als nieuwe leerling van Ubbo Emmius? Meld je dan bij de gewenste locaties.

Hieronder vind je tevens twee inschrijfformulieren:

  1. voor leerlingen die zich willen inschrijven voor klas 1
  2. voor leerlingen die zich willen inschrijven voor klas 2 en hoger