Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Verlof en verzuim

Ziek melden

Als je ziek bent, kunnen je ouders/verzorgers naar school bellen om je ziek te melden. Wij verwachten dat dit voor 08.30 uur gebeurt. Docenten controleren ieder uur of iedereen aanwezig is. Als je de eerste twee uur niet aanwezig bent op school zonder dat je ziek gemeld bent, bellen wij dezelfde ochtend naar je ouders/verzorgers.

Als je op school ziek wordt, meld je je af bij de administratie. Wij willen dan graag dat je ouders/verzorgers naar school bellen dat je veilig thuis bent gekomen. Ben je langere tijd ziek dan zal je mentor contact met je opnemen,

Verlof vragen

We vragen ouders en leerlingen om afspraken met (tand)artsen en andere afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats te laten vinden. Soms kan dat niet. Als je niet kunt deelnemen aan de lessen door bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek, lever je een briefje in bij de conciërge. Een aanvraag voor bijzonder verlof wordt bij de teamleider ingeleverd. De teamleider bekijkt vervolgens of die aanvraag kan worden goedgekeurd.

Te laat of ongeoorloofd verzuim

Als je te laat bent voor de les haal je een briefje bij de conciërge. Zonder dit briefje kun je de les niet in. Dit alles wordt geregistreerd in ons digitale systeem Magister. De leerlingbegeleider houdt goed in de gaten of je te vaak te laat komt. Is dit het geval dan krijg je hiervoor een straf. Als je heel vaak te laat komt, krijg je een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Als je ongeoorloofd afwezig bent in de les wordt dit ook genoteerd in Magister en moet je de uren dubbel inhalen. Ben je vaak ongeoorloofd afwezig dan schakelen we ook de leerplichtambtenaar in.

Formulieren downloaden

Op Ubbonet kunnen formulieren worden gedownload voor de aanvraag van buitengewoon verlof (locatiezaken/locatiegids/absentie en ziekte//buitengewoon verlof) en het verzuimformulier (locatiezaken/locatiegids/absentie en ziekte).Het verzuimformulier is bedoeld voor hersteld melden na ziekte en voor vooraf geplande afspraken zoals bezoek tandarts, orthodontist, specialist e.d.