Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Ouderraad

De ouderraad is bij ons op school een belangrijk orgaan om mee te denken over alles wat er speelt in school. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar samen met de locatiedirecteur of een van de teamleiders.