Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Ouderraad

Wij nodigen jouw ouders/verzorgers van harte uit mee te denken met de school door zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad bestaat uit acht leden, twee vertegenwoordigers uit een leerjaar. Ouders/verzorgers kunnen zich hiervoor opgeven tijdens een oudercontactavond of bij jouw mentor.

De voorzitter van de ouderraad is: mw H. Schalkx, [email protected]