Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Keuzebegeleiding

Hoe ziet jouw toekomst er uit? Ons LOB programma helpt je op weg. LOB is de afkorting van Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding. Daar beginnen we aan het eind van het eerste leerjaar mee en het loopt door totdat je van school gaat.

De kb, gl en tl-leerlingen doen hun examen bij ons in Veendam. De havo- en vwo-leerlingen kunnen niet tot hun examen bij ons op school blijven. Havo-leerlingen stappen  na drie jaar over naar een andere school, vwo-leerlingen na twee jaar.

Ons LOB-programma helpt je een goed vakkenpakket en sector of profiel te kiezen. Onze decaan begeleidt iedere leerling persoonlijk bij het kiezen van een goede vervolgopleiding.

Het LOB- programma bestaat uit:

 • bijhouden van een portfolio waarin je alles verzamelt wat je doet op het gebied van LOB
 • in de mentorles aan de slag met het boekje Tumult
 • dag of dagdeel meelopen met iemand die een interessant beroep heeft in het eerste en tweede leerjaar
 • maken van beroepen- en interessetesten
 • PSO ( Praktische Sector Oriëntatie)  in Winschoten in het tweede leerjaar voor de kader-en gl-leerlingen
 • AEL-stage in het derde leerjaar ( AEL is Arbeids Ervarend Leren) : een week stagelopen in een bedrijf
 • bedrijfsbezoeken in het derde en vierde leerjaar
 • deelname aan de VMBO Carrousel met klas 4 tl : bezoek aan drie bedrijven om te ervaren wat een beroep in de praktijk inhoudt
 • bezoeken van voorlichtingen en Open Dagen van de verschillende MBO´s in het derde en vierde leerjaar
 • deelnemen aan de meeloopdagen van het MBO om te zien of een gekozen opleiding wel bij je past
 • loopbaangesprekken met de decaan en gesprekken over vervolgopleidingen in het tweede, derde en vierde leerjaar
 • portfoliogesprekken in het derde leerjaar
 • oefenen van intake gesprekken voor het MBO in het vierde leerjaar
 • voorlichtingsavonden voor ouders in alle leerjaren

Heb je vragen over keuzebegeleiding dan kunnen jij of je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met onze decaan. Zij is iedere maandag, woensdag en donderdag op school aanwezig.

Onze decaan is Mevr. A.J. Nijhof ([email protected])