Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

De leerling in beeld

Onderzoek wijst jaarlijks uit dat leerlingen zich veilig voelen aan de Stationslaan: je bent op onze locatie geen nummer, maar je wordt gekend door mentoren, conciërges, docenten en medeleerlingen. Eventueel kun je, wanneer je dat wilt, bij grote problemen een vertrouwenspersoon raadplegen.

Met je ouders hebben we regelmatig contact: op informatieve ouderavonden, tijdens ouderspreekavonden, via nieuwsbrieven en tijdens zittingen van de Ouderraad, waarin vijfentwintig ouders zitting hebben. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid bij jouw ontwikkeling en prestaties.