Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Ouderraad

We willen als school goed werk leveren. Daarvoor hebben we natuurlijk regelmatig contact met leerlingen en ouders over zaken zoals cijfers. Dat gebeurt meestal door de mentor. Daarnaast willen we ook graag met ouders overleggen over zaken als beleid en organisatie. Dat doen we in de ouderraad.

De ouderraad wil een constructieve bijdrage leveren, een adviserend klankbord aanbieden. Er wordt meerdere keren per jaar met de schooldirecteur overlegd. We willen door middel van goed overleg, door meedenken en participeren, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het woord.

De ouderraad en de MR
De ouderraad kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de oudergeleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen. 

U kunt de leden van de ouderraad bereiken via de administratie van de school. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar de ouderraad. Dit kan naar [email protected]

De locatiedirecteur kan bij vragen of opmerkingen de contactgegevens van de ouderraad aan jou of je ouders doorgeven. Ook als jouw ouders de ouderraad willen versterken, kunnen zij even contact opnemen met de locatiedirecteur.