Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Lestijden, rooster en uitval

Les- en pauzetijden

De lessentabel geeft aan welke vakken een leerling krijgt en hoeveel uren er per vak worden gegeven in een bepaald jaar en afdeling. Er is een standaard lessentabel voor de gehele scholengemeenschap. Als u wilt weten wanneer uw kind les heeft in een bepaald vak, dan kunt u dat vinden op het rooster.

Het rooster krijgen alle leerlingen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het schooljaar kan dat rooster veranderen. Wijzigingen worden aangegeven in school en via Magister.

Bij de indeling van het rooster, worden de volgende lestijden aangehouden.
 

Economie & Ondernemen

 

Bouwen, Wonen & Interieur

Dienstverlening & Producten

 

Produceren, Installeren & Energie

Zorg & Welzijn

 

Mobiliteit & Transport

les 1

08.30 - 09.20

 

les 1

08.30 - 09.20

les 2

09.20 - 10.10

 

les 2

09.20 - 10.10

Pauze

10.10 - 10.25

 

Pauze

10.10 - 10.25

les 3

10.25 - 11.15

 

les 3

10.25 - 11.15

les 4

11.15 - 12.05

 

les 4

11.15 - 12.05

 

 

 

les 5

12.05 - 12.55

Pauze 1

12.05 - 12.35

 

 

 

 

 

 

Pauze 2

12.55 - 13.25

les 5

12.35 - 13.25

 

 

 

les 6

13.25 - 14.15

 

les 6

13.25 - 14.15

les 7

14.15 - 15.05

 

les 7

14.15 - 15.05

Pauze

15.05 - 15.20

 

Pauze

15.05 - 15.20

les 8

15.20 - 16.10

 

les 8

15.20 - 16.10

les 9

16.10 - 17.00

 

les 9

16.10 - 17.00

 

  • We gaan ervan uit, dat iedere leerling alle dagen van de week van 08.25 – 17.00 uur beschikbaar is voor school en ingeroosterd kan worden. Andere verplichtingen zullen daarvoor moeten wijken.

 

Lesuitval

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. Zo is er een vaste vergadermiddag voor docenten en wordt bij ziekte het lesrooster aangepast. Lesuitval wordt bekend via Magister en eventueel de groepsapp. Bij uitval van het eerste lesuur wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een telefoonketen/groepsapp.
 

Roosterwijzigingen

Leerlingen wordt aangeraden elke dag te kijken of er voor zijn of haar klas iets veranderd is in Magister.

 

Vakanties 2016-2017

De vastgestelde vakanties voor het schooljaar 2016-2017 zijn gepubliceerd in de locatiegids op UbboNet. Op grond van de Leerplichtwet mogen wij buiten de vakantiedagen om niemand vrijgeven. Slechts een beperkt aantal uitzonderingen wordt in de Leerplichtwet genoemd. Informatie over afspraken over verlof kan worden gevonden op UbboNet > locatiezaken > absentie en ziekte.