Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Visie: Inspirerend onderwijs

Op onze scholengemeenschap werken we samen aan goed onderwijs en brede vorming, zodat jongeren, naast het behalen van een diploma, ook leren dat het leven in vele opzichten waardevol kan zijn, voor zichzelf en samen met anderen. We werken op Ubbo Emmius in en aan een open sfeer. 

Elke leerling is welkom

Ubbo Emmius is een christelijke scholengemeenschap waar elke leerling, ongeacht levensbeschouwelijke visie, welkom is. We staan open voor iedere leerling met een positieve inzet, die open staat voor de mening van anderen en/of die mening op zijn minst respecteert.

Goede samenwerking

Zowel leerlingen als medewerkers hebben recht op inspirerende begeleiding, uitdaging en goede werkomstandigheden. We werken aan goede samenwerking tussen bestuur, personeel, ouders en leerlingen. Maar ook streven we naar goede relaties met onze omgeving. Dit vinden we noodzakelijk voor een goed resultaat van onderwijs en opvoeding. Waar dit maar enigszins mogelijk is, wordt gezamenlijk aan de verdere ontwikkeling van onze regio gewerkt.

Dit zijn wij

Om onze visie in beeld te brengen, hebben we samen met medewerkers, ouders en leerlingen kleurrijke wanddecoraties gemaakt. Op elke school hangt een collage van beelden waarvan iedereen kan zeggen “Dit zijn wij!”. Een selectie van deze beelden is opgenomen in de brochure Wij zijn Ubbo.