Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Verlof en verzuim

Ziek melden

Je kunt door je ouders/verzorgers worden ziek gemeld via de administratie (tel. 0599 652628).

Verlof vragen

We vragen ouders en leerlingen om afspraken met (tand)artsen en andere afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats te laten vinden. Soms kan dat niet. Als je niet kunt deelnemen aan de lessen door bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek, lever je een briefje in bij de conciërge.Een aanvraag voor bijzonder verlof wordt bij de leerlingcoördinator ingeleverd. De leerlincoördinator bekijkt vervolgens of die aanvraag kan worden goedgekeurd.

Verzuim

Als je afwezig bent, wordt dat door de docent geregistreerd. Elke dag om 10 uur controleert de conciërge de absenten. Als er aanleiding voor is om naar huis te bellen als een leerling afwezig is, doen we dat.

Ongeoorloofd verzuim

Als je ongeoorloofd afwezig bent in een les, moet je de gemiste les inhalen door twee uur na te komen. Als je vaak ongeoorloofd afwezig bent, schakelen we de leerplichtambtenaar in.