Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Leerlingbegeleiding

Op de Maarsdreef hebben we een open sfeer én duidelijke regels. We hebben een goede balans tussen sturen en steunen.

Mentoraat

De mentor is voor jou het eerste aanspreekpunt. In de begeleiding van leerlingen staat dit schooljaar het thema “pesten”’ centraal. Er wordt invulling aan dit thema gegeven door de mentoren tijdens bijzondere voorlichtingsactiviteiten en op ouderavonden.

Leerlingopvang

Als je niet aan de les kunt deelnemen (bijvoorbeeld omdat je de orde verstoort of omdat je je niet lekker voelt), kun je terecht bij de conciërge aan de meldbalie. Als je ziek bent, belt de conciërge naar huis om afspraken te maken over het vervoer naar huis. Als je uit de les wordt verwijderd, vul je een uitstuurformulier in. Dat wordt besproken met de vakdocent en de leerlingcoördinator, waar je je aan het einde van de dag moet melden. De leerlingcoördinator maakt afspraken over de sancties.  

Leer- en leesproblemen

We testen leerlingen al in de brugklas op taal- en rekenvaardigheden met behulp van Cito VO-toets en Diataal. Zo signaleren we snel leer- en leesproblemen en kunnen we extra steun bieden als dat nodig is. Deze steun bestaat bijvoorbeeld uit het geven van extra lessen of Remedial Teaching (RT).

Sociaal-emotionele begeleiding

Vakdocenten en de mentor kunnen leerlingen in eerste instantie helpen als er sociaal-emotionele vragen zijn. Als op dat gebied extra ondersteuning nodig is, kunnen we ook onze vertrouwenspersoon, zorgcoördinator, schoolpsycholoog of orthopedagoog inzetten.

Gezonde kantine

Op onze school kun je in de middagpauze iets lekkers kopen in de kantine. We hebben bijna altijd een gezond aanbod: je vindt er bijvoorbeeld fruitsalades, broodjes gezond of soep. Op vrijdag hebben we bij wijze van uitzondering wel eens een ‘vette hap’.