14
mei

Bezoek tentoonstelling socialistisch realisme

De sectie geschiedenis heeft de tentoonstelling „De Sovjet- Mythe: Socialistisch-Realisme 1932-1960‟ in het Drents Museum bezocht. Op dinsdag 13 mei toog een delegatie van de Maarsdreef en de Stationslaan naar Assen om een rondleiding te verkrijgen langs een flink aantal schilderijen van sovjet-origine. Opvallend was natuurlijk niet alleen het onderwerp (verheerlijking van het communistische ideaal), maar soms ook de afmetingen ervan. Stel jezelf een muur in het klaslokaal voor. Enkele schilderijen hadden deze grootte. Ook bleek een flink aantal schilderijen scheuren te vertonen: duidelijk een gevolg van slechte kwaliteit verf.

De tentoonstelling is uniek in Europa en zeker een waardevolle aanvulling voor onze lessen over totalitaire systemen in de 20ste eeuw. Vanaf deze plek een hartelijke dank voor Hielke Sybesma die het geheel heeft georganiseerd.

De getoonde afbeelding is een detail uit een groot schilderij met daarop Stalin achter een kansel en een buste van Lenin in het midden (en daar weer bóven een medaillon van Stalin!). Dit ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Russische Revolutie uit 1917. Opmerkelijk was dat een aantal personen qua perspectief niet leek te kloppen. Het blijkt dat een aantal gezichten waren overgeschilderd, omdat ze tijdens de zuiveringen van Stalin waren bestempeld als vijand en dus dienden te verdwijnen uit de geschiedenis. Overigens; de gebeur-tenis heeft nooit plaatsgevonden: In 1942 was de Sovjet-Unie druk doende Hitler te verslaan in de „Grote Vaderlandse Oorlog‟. Over Sovjet-Mythe gesproken…

Sectie Geschiedenis, de vaksectievoorzitter.